Είναι η βιταμίνη C, η υδροκορτιζόνη και η θειαμίνη πιο αποτελεσματικές από την υδροκορτιζόνη στην επίσπευση της θεραπείας του σηπτικού σοκ?

Χορήγηση βιταμίνης D σε σοβαρή νοσηση απο COVID-19 . Αποτελέσματα
February 5, 2021
Συσχέτιση χρήσης στατίνης και θνησιμότητας σε ηλικίες 75 ετών και άνω
February 5, 2021

Σε αυτή την  πολυκεντρική, ανοιχτή, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή (RCT) που διεξήχθη σε 10 μονάδες εντατικής θεραπείας στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Βραζιλία συμμετείχαν 216 ασθενείς.

Ο  στόχος ήταν να προσδιοριστεί εάν ο συνδυασμός βιταμίνης C, υδροκορτιζόνης και θειαμίνης, σε σύγκριση με την υδροκορτιζόνη μόνο, βελτιώνει τη διάρκεια του χρόνου ζωής και χωρίς χορήγηση αγγειοσυσπαστικου ασθενών με σηπτικό σοκ.


Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα παρέμβασης (n = 109), που έγινε χορήγηση  ενδοφλέβιας  βιταμίνης C , υδροκορτιζόνης και θειαμίνης ή στην ομάδα ελέγχου  (n = 107),  που έλαβε ενδοφλέβια υδροκορτιζόνη .

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη δοσολογία των φαρμάκων , το χρόνο χορήγησης και τη στατιστική ανάλυση :  Effect of Vitamin C, Hydrocortisone, and Thiamine vs Hydrocortisone Alone on Time Alive and Free of Vasopressor Support Among Patients With Septic Shock  – The VITAMINS Randomized Clinical Trial ,  που  δημοσιεύθηκε αρχές του χρόνου ( 17/1/20)  στο JAMA , σε ένα απο τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα της χρονιάς .


Συμπεράσματα :    Σε ασθενείς με σηπτικό σοκ, η θεραπεία με ενδοφλέβια βιταμίνη C, υδροκορτιζόνη και θειαμίνη, σε σύγκριση με την ενδοφλέβια υδροκορτιζόνη μόνη της, δεν βελτίωσε στατιστικά σημαντικά τη διάρκεια του χρόνου ζωής , απαλλαγμένης απο χορήγηση αγγειοσυσπαστικου , για 7 ημέρες.

Το εύρημα υποδηλώνει ότι η θεραπεία με ενδοφλέβια βιταμίνη C, υδροκορτιζόνη και θειαμίνη δεν οδηγεί σε ταχύτερη αντιμετώπιση και θεραπεία του σηπτικού σοκ σε σύγκριση με την ενδοφλέβια υδροκορτιζόνη μόνο.