Συμπληρώματα βιταμίνης D και πρόληψη διαβήτη τύπου 2

Μπορεί ένα φάρμακο του διαβήτη να μειώσει τα συμπτώματα του άγχους ?
June 10, 2019
Βιταμίνη C : τι ισχύει και τι όχι για 8 ερωτήματα
June 15, 2019

Συμπληρωματα βιταμίνης D και πρόληψη διαβήτη τύπου 2 : Μελέτες παρατήρησης υποστηρίζουν ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται με κίνδυνο διαβήτη τύπου II.

Δεν είναι γνωστό όμως αν η χρήση συμπληρωμάτων βιταμίνης D μειώνει το κίνδυνο για διαβήτη.

Αυτό ήταν το θέμα αυτής της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο NEJM, 7 Ιουλίου του 2019.
2423 άτομα που πληρούσαν 2 τουλαχιστον από τα 3 κριτήρια για προδιαβήτη συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη και τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 4000 IU βιταμίνης D ή εικονικό φάρμακο μία φορά την ημέρα.

Σχεδόν το 80% των συμμετεχόντων είχε επαρκή επίπεδα βιταμίνης D κατά την έναρξη της μελέτης. Τον 24ο μήνα, το μέσο επίπεδο ορού 25-υδροξυβιταμίνης D στην ομάδα βιταμίνης D ήταν 54,3 ng/ml (από 27,7 κατά την έναρξη), σε σύγκριση με 28,8 στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου ( από 28,2 κατά την εναρξη ).

Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 2,5 ετών, ο ρυθμός νεας εμφάνισης διαβήτη δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των ομάδων βιταμίνης D και του εικονικού φαρμάκου (9,39 και 10,66 διαγνώσεις ανά 100 άνθρωπο -έτη, αντίστοιχα).

Συμπερασματικά ,
μεταξύ ατόμων με υψηλό κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 , τα οποία δεν έχουν ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης D, η χορηγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D 3 σε δόση 4000 IU ανά ημέρα , δεν οδήγησε σε σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη σε σχέση με το εικονικό φάρμακο.

Κωνσταντινοπουλος Παναγιώτης Ειδικός Παθολόγος