Χορήγηση βιταμίνης D σε σοβαρή νοσηση απο COVID-19 . Αποτελέσματα

5 τύποι διαβήτη σύμφωνα με μελέτη σε σκανδιναβικό πληθυσμό. Οι λεπτομέρειες της μελέτης
December 27, 2020
Είναι η βιταμίνη C, η υδροκορτιζόνη και η θειαμίνη πιο αποτελεσματικές από την υδροκορτιζόνη στην επίσπευση της θεραπείας του σηπτικού σοκ?
February 5, 2021

Σε ασθενεις με COVID-19 έχουμε δει ότι συχνά υπάρχει έλλειψη 25-υδροξυ-βιταμίνης D . Τα ευεργετικά αποτελέσματα χορήγησης συμπληρωμάτων βιταμίνης D  σε αυτή τη νόσο ομως , μένει να αποδειχθούν  με τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες. Με αυτή την ερώτηση  ασχολήθηκε αυτή η μελετη , που ως στόχο είχε τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας χορήγησης συμπληρωμάτων βιταμίνης D 3 σε ασθενείς με σοβαρό COVID-19.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 

Πρόκειται για μια πολυκεντρική, διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελετη που διεξήχθη σε 2 κέντρα στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Η δοκιμή περιελάμβανε 240 νοσηλευόμενους ασθενείς με σοβαρη νοσηση απο COVID-19. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τις 2 Ιουνίου 2020 έως τις 7 Οκτωβρίου 2020.

Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν τυχαία (αναλογία 1: 1) για να λάβουν είτε μία από του στόματος δόση 200.000 IU βιταμίνης D 3 ή εικονικό φάρμακο. Το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, που ορίστηκε ως έξοδος στο νοσοκομείο από την ημερομηνία τυχαιοποίησης ή θανάτου. Τα δευτερεύοντα αποτελέσματα ήταν η θνησιμότητα, η είσοδος σε ICU, η απαίτηση μηχανικού αερισμού και τα επίπεδα 25-υδροξυβιταμίνης D στον ορό και άλλων βιοχημικών δεικτών .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

 Η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο ήταν συγκρίσιμη μεταξύ των ομάδων των συμπληρωμάτων βιταμίνης D 3 και του  εικονικού φαρμάκου (7,0 ημέρες [95% CI, 6,1 έως 7,9] και 7,0 ημέρες [95% CI, 6,2 έως 7,8 ημέρες] · HR 1,12 [95% CI, 0,9 έως 1,5], P = 0,379, αντίστοιχα). Το ποσοστό θνησιμότητας (7,0% έναντι 5,1%, P = .590), είσοδος σε ICU (15,8% έναντι 21,2%, P = .314) και απαίτηση μηχανικού αερισμού (7,0% έναντι 14,4%, P = .090) δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ομάδων. Τα συμπληρώματα βιταμίνης  D 3 αύξησαν σημαντικά τα επίπεδα 25-υδροξυβιταμίνης D στον ορό σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (διαφορά, 24,0 ng / mL [95% CI, 21,0% έως 26,9%], P = 0,001). Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :

Μεταξύ νοσοκομειακών ασθενών με σοβαρό COVID-19, η συμπληρωματική χορήγηση  βιταμίνης D 3 ήταν ασφαλής και αύξησε στατιστικά σημαντικά τα επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D, αλλά δεν μείωσε τη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο ή άλλα σχετικά αποτελέσματα έναντι του εικονικού φαρμάκου. Σε αυτή τη μελέτη λοιπόν  που δημοσιεύτηκε στο medRxiv πριν από την αξιολόγηση , αναφέρεται ότι μετά τη θεραπεία, μόνο το 6,7% των ασθενών στην ομάδα της βιταμίνης D ήταν  «ανεπαρκή» , σε σύγκριση με το 51,5% των ασθενών στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Ωστόσο, δεν υπήρχε διαφορά στα αποτελέσματα των ασθενών μεταξύ των δύο ομάδων.

Αυτή η μελετη δεν υποστηρίζει τη χρήση των συμπληρωμάτων της βιταμίνης D 3 ως ανοσοενισχυτικη θεραπεία ασθενών με σοβαρή νοσηση απο COVID-19. 

Κωνσταντινοπουλος Παναγιώτης 
Ειδικός Παθολογος