Οι εμβολιασμοί δεν αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης σκλήρυνσης κατά πλάκας ( πολλαπλής σκλήρυνσης )

Μπορεί η keto diet ( κετογονικη δίαιτα ) να με βοηθησει να χάσω βάρος ?
August 6, 2019
Ημικρανία και καφές
August 9, 2019

Ο σκοπος αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της υπόθεσης ότι ο εμβολιασμός είναι ένας παράγοντας κινδύνου για τη σκλήρυνση κατά πλάκας (MS – Multiple Sclerosis – πολλαπλή σκλήρυνση ) .

Η μελέτη διεξήχθη στη Γερμανία και δημοσιεύθηκε στο Neurology , 30 Ιουλίου του 2019 .

Το συμπέρασμα ήταν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εμβολιασμοί αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Λίγα λόγια για τη μελέτη 
Οι ερευνητές του Technical University of Munich (TUM) στη Γερμανία μελέτησαν στοιχεία για περισσότερους από 200.000 ανθρώπους που ήταν αντιπροσωπευτικοί του γενικού πληθυσμού.Τα στοιχεία προέρχονταν από την Bavarian Association of Statutary Health Care Physicians Records που καλύπτει την περίοδο 2005-2017.

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν αποκαλύπτουν ότι ο εμβολιασμός αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την σκλήρυνση κατά πλάκας.

Αντιθέτως, υποδεικνύουν σταθερά ότι ο εμβολιασμός συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα διάγνωσης με σκλήρυνση κατά πλάκας εντός των επόμενων 5 ετών.

Το κατά πόσο αυτό είναι προστατευτικό αποτέλεσμα πρέπει να διερευνηθεί με μελλοντικές μελέτες.

«Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου του μεγάλου όγκου των δεδομένων που αναλύθηκαν, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο πρόσφατος εμβολιασμός αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης MS ή την εμφάνιση ενός αρχικού επεισοδίου MS» δήλωσε ένας από τους ερευνητές της μελέτης .

Δείτε την όλη την αρθρογραφία του γιατρού στο mediteam.gr
https://mediteam.gr/category/κωνσταντινοπουλος/


Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης Ειδικός Παθολόγος
 www.konstantinopoulos.gr