Το μικροβιωμα του εντέρου σε ασθενεις με σύνδρομο ευερεθιστου εντέρου .

Η τακτική άσκηση συνεισφέρει στη βελτίωση της μνήμης
July 13, 2019
Το κινητό σας μειώνει την ποιότητα του ύπνου σας;
July 16, 2019

Το μικροβιωμα του εντέρου σε ασθενεις με σύνδρομο ευερεθιστου εντέρου , εξέτασε αυτή η συστηματική ανασκόπηση. Τα κυριότερα σημεία της :

Σκοπός της μελέτης 

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS) είναι κοινό, αλλά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Η αλλαγή  του μικροβιωματος του εντέρου έχει προταθεί ως στρατηγική για τη θεραπεία του IBS, αλλά η συσχέτιση μεταξύ του μικροβιωματος του εντέρου και των συμπτωμάτων IBS δεν έχει τεκμηριωθεί καλά. Αυτή η μελέτη πραγματοποίησε  μια συστηματική ανασκόπηση για να διερευνήσει τα στοιχεία αυτής της σύνδεσης

Μέθοδοι

Ερευνήθηκαν βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των MEDLINE, EMBASE, Cochrane CDSR και CENTRAL, μέχρι τις 2 Απριλίου 2018 για μελέτες case-control που συγκρίνουν τα μικροβιωμα κοπράνων ή κόλου σε ενήλικες ή παιδιατρικούς ασθενείς με IBS σε σχέση  με το μικροβιωμα σε υγιή άτομα (controls). Το κύριο αποτέλεσμα ήταν οι διαφορές σε συγκεκριμένα μικρόβια εντέρου μεταξύ ασθενών με IBS( σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ) και υγιών ατόμων ( controls ).

Αποτελέσματα

Η αναζήτηση αναγνώρισε 2631 παραπομπές. Συμπεριλήφθηκαν 24 μελέτες από 22 άρθρα. Οι περισσότερες μελέτες εξέτασαν τους ενήλικες που παρουσιάζουν διάφορους υποτύπους IBS ( συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου ) . Τα εξής είδη : οι οικογένειες Enterobacteriaceae (phylum Proteobacteria ), η οικογένεια Lactobacillaceae και το γένος Bacteroides ήταν αυξημένα  σε ασθενείς με IBS συγκριτικά με την ομάδα control , ενώ τα είδη :  Clostridiales Ι, γένος Faecalibacterium (συμπεριλαμβανομένου του Faecalibacterium prausnitzii ) και γένος Bifidobacterium ήταν μειωμένα σε ασθενείς με IBS. Η ποικιλομορφία της μικροχλωρίδας ήταν είτε μειωμένη είτε όχι διαφορετική στους ασθενείς με IBS σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Περισσότερο από το 40% των περιλαμβανομένων μελετών δεν ανέφερε εάν οι ομάδες ελέγχου και οι ομάδες μαρτύρων (control) ήταν συγκρίσιμοι (δεν περιγράφουν τα χαρακτηριστικά φύλου και / ή ηλικίας).

Συμπεράσματα

Σε μια συστηματική ανασκόπηση, εντοπίσαμε ειδικά βακτήρια που σχετίζονται με μικροβιωμα ασθενών με IBS έναντι control (υγιείς) . Απαιτούνται μελέτες για να καθοριστεί εάν αυτο είναι προϊόν ή αιτία IBS( συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου ).

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Gastrenterology online το Μάρτιο του 2019 .

Δείτε την όλη την αρθρογραφία του γιατρού στο mediteam.gr
https://mediteam.gr/category/κωνσταντινοπουλος/

Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης Ειδικός Παθολόγος
 www.konstantinopoulos.gr

https://mediteam.gr/probiotics/